Informacja o wyniku postępowania o udzieleniu zamówienia.

Informujemy, że jako wykonawca zamówienia:
– produkcji materiałów reklamowych (torby reklamowe papierowe i z polipropylenu) z przeznaczeniem na targi MODA Birmingham luty 2019 i Targi Mody Poznań luty/marzec 2019

– zapytanie ofertowe z dnia 28.01.2019 r.

wybrana została firma PARTNER Monika Różycka.
Szczegóły w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/printview/1163152


Informacja o wyniku postępowania o udzieleniu zamówienia.

Podwysocki sp.j. informuje, że w wyniku przeprowadonego postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, upublicznionego 24.01.2019 roku na stronie www.sunwear.pl , na wykonawcę zamówienia wybrana została firma Envio Mrozowski, Stawicki Spółka Jawna. Pełna treść informacji o wyniku postępowania w załączniku o nazwie Informacja_o_wyniku_postepowania_wynajem_auta_04.02.2019.pdf.

Zapytanie ofertowe zamieszczone 28.01.2019 roku.

W związku z realizacją projektu pt. „ Wzrost rozpoznawalności marek produktowych Podwysocki Spółka Jawna na rynku międzynarodowym” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, prosimy o przedstawienie oferty handlowej dotyczącej produkcji materiałów reklamowych ( toreby reklamowowe).

Ofertę prosimy złożyć do dnia 04.02.2019 roku. Pełna treść zapytania ofertowego wraz z wymaganymi dokumentami w załączonym pliku o nazwie Zapytanie_ofertowe_torby_reklamowe_28.01.2019.zip do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe zamieszczone 24.01.2019 roku.

W związku z realizacją projektu pt. „ Wzrost rozpoznawalności marek produktowych Podwysocki Spółka Jawna na rynku międzynarodowym” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, prosimy o przedstawienie oferty handlowej dotyczącej zakupu usługi wynajęcia samochodu.

Ofertę prosimy złożyć do dnia 31.01.2019 roku. Pełna treść zapytania ofertowego wraz z wymaganymi dokumentami w załączonym pliku o nazwie Zapytanie_ofertowe_wynajem_auta_24.01.2019.zip do pobrania poniżej.

Informacja o wyniku postępowania o udzieleniu zamówienia.

Podwysocki sp.j. informuje, że w wyniku przeprowadonego postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, upublicznionego 14.01.2019 roku na stronie www.sunwear.pl oraz w Bazie Konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160306), na wykonawcę zamówienia wybrana została firma Pepe Studio Piotr Paczka. Pełna treść informacji o wyniku postępowania w załączniku o nazwie Informacja_o_wyniku_postepowania_22.01.2019.pdf.

Zapytanie ofertowe zamieszczone 14.01.2019 roku.

W związku z realizacją projektu pt. „ Wzrost rozpoznawalności marek produktowych Podwysocki Spółka Jawna na rynku międzynarodowym” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, prosimy o przedstawienie oferty handlowej dotyczącej kompleksowej usługi składu, przygotowania do druku oraz druku katalogów i ulotek Feria.

Ofertę prosimy złożyć do dnia 21.01.2019 roku. Pełna treść zapytania ofertowego wraz z wymaganymi dokumentami w załączonym pliku o nazwie Zapytanie_ofertowe_katalogi_ulotki_14.01.2019.zip do pobrania poniżej.

Informacja o wyniku postępowania o udzieleniu zamówienia.
Podwysocki sp.j. informuje, że przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand,upublicznione 11.12.2018 roku na stronie www.sunwear.pl oraz w Bazie Konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154827), pozostało nierozstrzygnięte. Pełna treść informacji o wyniku postępowania w załączniku o nazwie Informacja_o_wyniku_postepowania_gadzety_20.12.2018.pdf.

Informacja o wyniku postępowania o udzieleniu zamówienia. . Podwysocki sp.j. informuje, że w wyniku przeprowadonego postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, upublicznionego 11.12.2018 roku na stronie www.sunwear.pl oraz w Bazie Konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154840), na wykonawcę zamówienia wybrana została firma Print Extra Studio Graficzne Drukarnia Pospiech i Wspólnicy sp.j . Pełna treść informacji o wyniku postępowania w załączniku o nazwie Informacja_o_wyniku_postepowania_katalogi_ulotki_20.12.2018.pdf.

Zapytanie ofertowe zamieszczone 11.12.2018 roku.

W związku z realizacją projektu pt. „ Wzrost rozpoznawalności marek produktowych Podwysocki Spółka Jawna na rynku międzynarodowym” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, prosimy o przedstawienie oferty handlowej dotyczącej kompleksowej usługi składu, przygotowania do druku oraz druku katalogów i ulotek Sunwear.

Ofertę prosimy złożyć do dnia 18.12.2018 roku. Pełna treść zapytania ofertowego wraz z wymaganymi dokumentami w załączonym pliku o nazwie Zapytanie_ofertowe_katalogi_ulotki_11.12.2018.zip do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe zamieszczone 11.12.2018 roku.

W związku z realizacją projektu pt. „ Wzrost rozpoznawalności marek produktowych Podwysocki Spółka Jawna na rynku międzynarodowym” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, prosimy o przedstawienie oferty handlowej dotyczącej produkcji materiałów reklamowych (parasolki, pachnące woreczki do szafy, torby reklamowe).

Ofertę prosimy złożyć do dnia 18.12.2018 roku. Pełna treść zapytania ofertowego wraz z wymaganymi dokumentami w załączonym pliku o nazwie Zapytanie_ofertowe_gadzety_11.12.2018.zip do pobrania poniżej.

Informacja o wyniku postępowania o udzieleniu zamówienia. Podwysocki sp.j. informuje, że w wyniku przeprowadonego postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, upublicznionego 17.07.2018 roku na stronie www.sunwear.pl oraz w Bazie Konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1125750), na wykonawcę zamówienia wybrana została firma Pepe Studio Piotr Paczka. Pełna treść informacji o wyniku postępowania w załączniku o nazwie Informacja_o_wyniku_postepowania_26.07.2018.pdf, zamieszczonym poniżej.

Zapytanie ofertowe zamieszczone 17.07.2018 roku.

W związku z realizacją projektu pt. „ Wzrost rozpoznawalności marek produktowych Podwysocki Spółka Jawna na rynku międzynarodowym” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, prosimy o przedstawienie oferty handlowej dotyczącej kompleksowej usługi składu, przygotowania do druku oraz druku katalogów i ulotek.

Ofertę prosimy złożyć do dnia 25.07.2018 roku. Pełna treść zapytania ofertowego wraz z wymaganymi dokumentami w załączonym pliku o nazwie Zapytanie_ofertowe_17.07.2018.zip do pobrania poniżej.

Informacja o wyniku postępowania o udzieleniu zamówienia.

Podwysocki sp.j. informuje, że w wyniku przeprowadonego postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, upublicznionego 14.06.2018 roku na stronie www.sunwear.pl oraz w Bazie Konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1118689), na wykonawcę zamówienia wybrana została firma Pepe Studio Piotr Paczka. Pełna treść informacji o wyniku postępowania w załączniku o nazwie Informacja_o_wyniku_postepowania_25.06.2018.pdf, zamieszczonym poniżej.

Zapytanie ofertowe zamieszczone 14.06.2018 roku.

W związku z realizacją projektu pt. „ Wzrost rozpoznawalności marek produktowych Podwysocki Spółka Jawna na rynku międzynarodowym” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, prosimy o przedstawienie oferty handlowej dotyczącej kompleksowej usługi składu, przygotowania do druku, druku katalogów i ulotek oraz produkcji materiałów reklamowych.

Ofertę prosimy złożyć do dnia 22.06.2018 roku. Pełna treść zapytania ofertowego wraz z wymaganymi dokumentami w załączonym pliku o nazwie Zapytanie_ofertowe_14.06.2018.zip do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe zamieszczone 28.12.2017 roku.

W związku z realizacją projektu pt. „ Wzrost rozpoznawalności marek produktowych Podwysocki Spółka Jawna na rynku międzynarodowym” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, prosimy o przedstawienie oferty handlowej na zakup noclegów dla pracowników Podwysocki sp.j. biorących udział w Targach MODA UK w Birmingham w Wielkiej Brytanii. Ofertę prosimy złożyć do dnia 05.01.2018 roku. Pełna treść zapytania ofertowego wraz z wymaganymi dokumentami w załączonym pliku o nazwie Zapytanie_ofertowe_28.12.2017.zip do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe zamieszczone 27.12.2017 roku.

W związku z realizacją projektu pt. „ Wzrost rozpoznawalności marek produktowych Podwysocki Spółka Jawna na rynku międzynarodowym” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, prosimy o przedstawienie oferty na zakup biletów lotniczych dla pracowników Podwysocki sp.j. na Targi MODA UK w Birmingham w Wielkiej Brytanii. Ofertę prosimy złożyć do dnia 04.01.2018 roku. Pełna treść zapytania ofertowego wraz z wymaganymi dokumentami w załączonym pliku o nazwie Zapytanie_ofertowe_27.12.2017.zip do pobrania poniżej.

Informacja o wyniku postępowania o udzieleniu zamówienia.

Podwysocki sp.j. informuje, że w wyniku przeprowadonego postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, upublicznionego 11.12. 2017 roku na stronie www.sunwear.pl, na stronie PARP (https://www.parp.gov.pl/zamowienia-1420 – ID 10144) oraz w Bazie Konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1074469), na wykonawcę zamówienia wybrana została firma Pepe Studio Piotr Paczka. Pełna treść informacji o wyniku postępowania w załączniku o nazwie Wynik_postepowania_20.12.2017.pdf, zamieszczonym poniżej.

Zapytanie ofertowe zamieszczone 11.12.2017 roku.

W związku z realizacją projektu pt. „ Wzrost rozpoznawalności marek produktowych Podwysocki Spółka Jawna na rynku międzynarodowym” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, prosimy o przedstawienie oferty handlowej na skład, przygotowanie do druku oraz druk katalogów i ulotek. Ofertę prosimy złożyć do dnia 19.12.2017 roku. Pełna treść zapytania ofertowego wraz z wymaganymi dokumentami w załączonym pliku o nazwie Zapytanie_ofertowe_11.12.2017.zip do pobrania poniżej.

Informacja o wyniku postępowania o udzieleniu zamówienia.

Podwysocki sp.j. informuje, że w wyniku przeprowadonego postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, upublicznionego 13.11. 2017 roku na stronie www.sunwear.pl, na stronie PARP (https://www.parp.gov.pl/zamowienia-1420) oraz w Bazie Konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1068052), na wykonawcę zamówienia wybrana została firma Janusz Olczyk ANIGRAF Usługi Poligraficzne. Pełna treść informacji o wyniku postępowania w załączniku o nazwie Wynik_postepowania_23.11.2017.pdf, zamieszczonym poniżej.,

Zapytanie ofertowe zamieszczone 13.11.2017 roku.

W związku z realizacją projektu pt. „ Wzrost rozpoznawalności marek produktowych Podwysocki Spółka Jawna na rynku międzynarodowym” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, prosimy o przedstawienie oferty handlowej na produkcję gadżetów i materiałów reklamowych. Ofertę prosimy złożyć do dnia 21.11.2017 roku. Pełna treść zapytania ofertowego wraz z wymaganymi dokumentami w załączonym pliku o nazwie Zapytanie_ofertowe_13.11.2017.zip do pobrania poniżej.

Informacja o wyniku postępowania o udzieleniu zamówienia.

Podwysocki sp.j. informuje, że w wyniku przeprowadonego postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, upublicznionego 20.07.2017 roku na stronie www.sunwear.pl oraz na stronie PARP (https://www.parp.gov.pl/zamowienia-1420) , na wykonawcę zamówienia wybrana została firma C&C-Center Rakoczy i Partnerzy sp.j. Pełna treść informacji o wyniku postępowania w załączniku o nazwie Wynik_postepowania_2.pdf, zamieszczonym poniżej.,

Zapytanie ofertowe zamieszczone 20.07.2017 roku.

W związku z zakwalifikowaniem się Podwysocki sp.j. do otrzymania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, prosimy o przedstawienie ofert dotyczących kompleksowej usługi doradczej oraz szkoleniowej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa. Oferty prosimy składać do dnia 08.08.2017 roku. Pełna treść zapytania ofertowego wraz z wymaganymi dokumentami w pliku o nazwie Zapytanie_ofertowe_2.zip

Informacja o wyniku postępowania o udzieleniu zamówienia.

Podwysocki sp.j. informuje, że w wyniku przeprowadonego postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, upublicznionego 29.06.2017 roku na stronie www.sunwear.pl oraz na stronie PARP (https://www.parp.gov.pl/zamowienia-1420) , na wykonawcę zamówienia wybrana została firma PEPE STUDIO Piotr Paczka z Łodzi. Pełna treść informacji o wyniku postępowania w załączniku o nazwie Wynik_postepowania.pdf, zamieszczonym poniżej.,

Zapytanie ofertowe zamieszczone 29.06.2017 roku.

W związku z zakwalifikowaniem się Podwysocki sp.j. do otrzymania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, prosimy o przedstawienie ofert dotyczących kompleksowej usługi składu, przygotowania do druku, druku katalogów i ulotek oraz produkcji materiałów reklamowych.

Oferty prosimy składać do dnia 07.07.2017 roku. Pełna treść zapytania ofertowego wraz z wymaganymi dokumentami w pliku o nazwie Zapytanie ofertowe.zip do pobrania poniżej;

 

„INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA z dn. 28.12.2015 r.

Firma Podwysocki Sp. J. pragnie poinformować, że w dniu 28.12.2015 r. dobiegła końca procedura związana z rozstrzygnięciem postępowania ofertowego ogłoszonego 16.12.2015 roku na „Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii produkcji poprzez dopracowanie i przebadanie Hydrodynamicznej Wytwornicy Kawitacji (HWK) do produkcji emulsji paliwowej oraz na ocenie właściwości emulsji oleju napędowego z wodą wytwarzanej w HWK pod kątem możliwości zasilania silnika o zapłonie samoczynnym” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”; Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”.

Ofortę złożył jeden Wykonawca. Oferta nie podlegała odrzuceniu, spełniła wszystkie wymagania i uzyskała najwyższą ilość punktów (100 pkt.).

Z przyjemnością informujemy, że Wykonawcą wybranym do realizacji usługi została Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny, Katedra Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź.

 

Zapytanie ofertowe [zamieszczenie dn.16.12.2015r]. W związku ze staraniem się przez Podwysocki Sp. J. o pozyskanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”; Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”, prosimy o przedstawienie ofert na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii produkcji poprzez dopracowanie i przebadanie Hydrodynamicznej Wytwornicy Kawitacji (HWK) do produkcji emulsji paliwowej oraz na ocenie właściwości emulsji oleju napędowego z wodą wytwarzanej w HWK pod kątem możliwości zasilania silnika o zapłonie samoczynnym. Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w pliku „2.3.2_POIR_zapytanie ofertowe na stronę.doc

Oferty prosimy składać do dnia 24.12.2015r z wykorzystaniem załącznika “2.3.2_POIR_formularz oferty_wzór_03” Załączniki do pobrania:

  • 2.3.2_POIR_zapytanie ofertowe na stronę.doc [pobierz]
  • 2.3.2_POIR_formularz oferty_wzór_03 [pobierz]

 

W dniu 28 marca 2012 roku firma Podwysocki podpisała z Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi (www.cop.lodzkie.pl) umowę o dofinansowanie projektu pn. „Nowoczesne metody konstruowania wykrojów szansą na wzrost eksportu wyrobów Firmy Podwysocki Sp. Jawna” w ramach III Osi Priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Okres realizacji: 2012-2013. Opis i cel projektu: podniesienie konkurencyjności firmy Podwysocki Sp. J. poprzez udoskonalenie oferowanych produktów, zwiększenie jakości i wolumenu produkcji, usprawnienie systemu zarządzania produkcją oraz podniesienie sprzedaży (także eksportowej). Cele te wynikają z przeprowadzonej przez pracowników Spółki analizy potrzeb. Została ona wykonana w oparciu o bogate doświadczenie kadry zarządczej, wiedzę na temat rynku, analizę konkurencji, przygotowany przez Politechnikę Łódzką projekt badawczo-rozwojowy oraz na podstawie komunikacji bezpośredniej z obecnymi odbiorcami. Projekt zostanie zrealizowany w 3 etapach w terminie od 01.01.2012 do 31.03.2013 r.Prowadzenie projektu na zasadzie etapowania umożliwi Spółce Podwysocki płynne uruchomienie nowej zautomatyzowanej linii do wykroju oraz oprogramowania do centralnego zarządzania. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

W dniu 03 października 2011 roku firma Podwysocki Sp.J. podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą „Wsparcie na uzyskanie patentu światowego w zakresie urządzenia i sposobu dezintegracji ścieków”, w ramach Działania 5.4: Zarządzanie własnością intelektualną, Poddziałania 5.4.1: Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej, Osi priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Okres realizacji: 2010-2015. Opis i cel projektu: Celem projektu jest uzyskanie ochrony własności przemysłowej w postaci patentu europejskiego na wynalazek urządzenie i sposób dezintegracji ścieków w 9 państwach członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej. Produktem projektu będzie jedna, kompletna dokumentacja niezbędna do dokonania zgłoszenia wynalazku, rezultatem zaś jedno dokonane i udokumentowane zgłoszenie wynalazku do Europejskiego Urzędu Patentowego w ramach procedury uzyskania ochrony własności przemysłowej zgodnie z Konwencją o udzielaniu patentów europejskich.